เกี่ยวกับกวางโจว
  วัดตระกูลเฉิน :กลิ่นหอมจากวัดโบราณ
  2017-11-06

  วัดตระกูลเฉินเดิมเรียกว่าวิทยาลัยตระกูลเฉิน เป็นสิ่งก่อสร้างเอกชนในปลายสมัยราชวงศ์ชิงที่ได้รับการรักษาค่อนข้างครบถ้วน ก่อสร้างเสร็จสิ้นปีที่ 20 จักรพรรดิกวางซวู่ (พ.ศ. 2437) เป็นวัดรวมตระกูลแห่งใหญ่ที่สุดสำหรับตระกูลเฉิงที่อาศัยในมณฑลกวางตุ้ง วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้วยงานฝีมือตกแต่งที่เยี่ยมยอด เป็นตัวแทนศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นบ้านบริเวณหลิ่งหนาน


  PAT_1049_1.jpg

   

  วัดตระกูลเฉิน วัดที่รู้จักกันในนาม “วัดอันดับหนึ่งมณฑลกวางตุ้ง” ขึ้นชื่อด้วย “๓ สลัก ๓ ปั้น ๑ หล่อ” เป็นวัดแหล่งที่รวมศิลปะการตกแต่งทางด้านไม้แกะสลัก หินแกะสลัก อิฐแกะสลัก รูปปั้นเถ้า เครื่องดินเผา เหล็กหล่อ จิตรกรรม เมื่อ พ.ศ.2545  วัดตระกูลเฉินรับการยอมรับเป็นหนึ่งในแปดสถานที่ท่องเที่ยวเมืองแพะด้วยมี “กลิ่นหอมจากวัดโบราณ” ปัจจุบันนี้ วัดทำหน้าที่เป้นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านกวางตุ้ง งานศิลปะพื้นบ้านต่างๆนาๆมีการจำหน่ายในวัด รวกถึงผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ งาช้างแกะสลัก งานเย็บปักถักร้อย งานตกแต่งสไตล์กวางตุ้ง ประติมากรรม คริสตับ ฯลฯ

   

  คมนาคมรถไฟใต้ดินสาย 1 สถานีัตระกูลเฉิน

   

  PAT_1104_1.jpg