เกี่ยวกับกวางโจว
  อาสนวิหารพระหฤทัย “อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสภาคตะวันออกไกล” ที่ถนนอีเต๋อ
  2017-11-06

  อาสนวิหารพระหฤทัยเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2404 ใช้ทุนประมาณ 4 แสนฟรังก์ ออกแบบโดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศส และก่อสร้างโดยช่างชาวจีน สามารถเทียบเท่ากับอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นอาสนวิหารคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในกวงโจว และเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสไตล์โกธิคแบบเจดีย์สองดอยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในประเทศจีน สถาปัตยกรรมคาทอลิกโครงสร้างหินที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชีย หนึ่งในสี่อาสนวิหารคาทอลิกโครงสร้างหินในโลก ผนังและเสาของวิหารทุกต้นทุกผนังสร้างด้วยหินแกรนิต


  TIM截图20171120053500.jpg


  มองจากทางอากาศ หลังคาเป็นครูเสดชิ้นยักษ์ สิ่งแวดล้อมในวิหารเคร่งขรึม เงียบสงบ สง่างาม ผู้นับถือศาสนาคริสต์ทำกิจกรรมศาสนาประจำวันที่นี่ทุกๆวัน

   

  คมนาคม

   

  รถไฟใต้ดินสา6 ลงที่สถานีถนนอีเต๋อ ออกจากช่อง A แล้วเดินทางด้วยเท้าอีก 470 เมตร

  รถไฟใต้ดินสาย 2 ลงที่สถานีจตุรัสจูไห่ ออกจากช่อง B2 แล้วเดินทางด้วยเท้าอีก 590 เมตร


  教堂侧面3.jpg


  教堂内景3.jpg