เกี่ยวกับกวางโจว
    จัตุรัสฮัวเฉิง :โรงอาหารซิตี้ของกวางโจว
    2017-11-06

    จัตุรัสฮัวเฉิงได้รับคำชื่นชมเป็นโรงอาหารซิตี้ของกวางโจว เป็นจตุรัสที่กว้างที่สุดในเมืองกวางโจว ตั้งอยู่ใจกลางจูเจียงซินเฉิงซึ่งเป็นแกนกลางใหม่ของเมืองกวางโจว พื้นที่จัดวางแผนผังโดยรวมประมาณ 5.6 แสนตารางเมตร ปัจจุบันได้ปลูกต้นไม้โบราณและต้นไม้ใหญ่ 600 กว่าต้น ฉนวนทางเดินที่ทำจากไม้ยาวสองกิโลเมตร รอบข้างวางแผนก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 39 แห่ง รวมถึง หอสมุดใหม่กว่างโจว กวางโจวแกรนด์เธียเตอร์ พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่มณฑลกวางตุ้ง อาคารกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่ ศูนย์การเงินเจาต้าฝูกวางโจว และศูนย์การเงินระหว่างประเทศกว่างโจว ฯลฯ


    花城广场.jpg


    ที่เมืองกวางโจว ดอกไม้เบิกบานตลอดสี่ฤดูกาล เป็นเมืองที่เหมาะในการจัดตลาดดอไม้และเทศกาลไฟเป็นต้นซึ่งเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใต้ดินเป็นพลาซ่าพาณิชย์ขนาดใหญ่พิเศษ - ฮัวเฉิงฮุ่น รับประทานอาหารและช็อบปิ้งซื้อของสะดวกมาก ฮัวเฉิงตอนกลางคืนไฟฟ้าสว่างงดงาม ทิวทัศน์กลางคืนมีเสน่ห์ยิ่งมากกว่า