เกี่ยวกับกวางโจว
  รถไฟฟ้าแบบมีราง ประสบโรแมนติก 7.7 กิโลเมตร
  2017-11-06
  เส้นทางยาว 7.7 กิโลเมตร เริ่มต้นจากที่ป้ายว่านเซิ่งไว๋ ปลายทางคือป้ายกวางโจวทาวเวอร์ รวมมีป้ายทั้งหม

  เพิ่มเติม

  รถทัวร์สองชั้นสำหรับท่องเที่ยว สามเส้นทางกระจายทั่วเมือง
  2017-11-06
  รถทัวร์เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดสามเส้นทาง ได้แก

  เพิ่มเติม

  รถไฟใต้ดิน ให้บริการตลอดการท่องเที่ยวเมืองแพะ
  2017-11-06
  ในฐานะเป็นหนึ่งในวิธีการขนส่งที่สะดวกมากที่สุด ไปสู่ทุกทิศทางของกวางโจว ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 เส้นให้

  เพิ่มเติม

  บัสทางน้ำ
  2017-11-06
  บัสทางน้ำมีทั้งหมด 14 เส้นทาง ท่าเรือ 35 ท่า เรือโดยสาร 51 ลำ ระยะ 58.8 กิโลเมตร เป็นระบบคมนาคมที่ ๔

  เพิ่มเติม

  ล่องเรือหรูหราท่าเรือหนานซา ท่องเที่ยวทะเลในฝัน
  2017-11-06
  เรือสำราญเป็น “ปลายทางการท่องเที่ยว” ที่เคลื่อนที่ ท่าเรือหนานซาเชื่อมต่อทะเลกับที่ดินด้วยเรือสำราญ

  เพิ่มเติม

  ชั่วโมงการขนส่ง นโยบาย Transit visa 72 ชั่วโมง กว่างโจว ประเทศจีน
  2017-11-06
  เงื่อนไข 1. เป็นผู้ถือสัญชาติของ 51 ประเทศต่อไปนี้ ยุโรป (37): ออสเตรียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์ก

  เพิ่มเติม

  1