เกี่ยวกับกวางโจว
  บัสทางน้ำ
  2017-11-06

  บัสทางน้ำมีทั้งหมด 14 เส้นทาง ท่าเรือ 35 ท่า เรือโดยสาร 51 ลำ   ระยะ 58.8 กิโลเมตร เป็นระบบคมนาคมที่ ๔ ที่รองลงมาจากรถเมล์ แท็กซี่ รถไฟใต้ดิน ทำหน้าที่บรรเทาความกดดันคมนาคมทางบก นำความสะดวกให้กับการเดินทางของประชาชน


  107-05-018.jpg


  เส้นทาง S1】จินซาโจว - หวงซา

  เส้นทาง S2】ฟางชุน - หวงซา - ซีตี - เทียนจื้อ - วังจอมทัพ - มหาวิทยาลัยจงซาน - กวางโจวทาวเวอร์

  เส้นทาง S3】หรูอี้ฝ่าง - หยวนเหว่ย

  เส้นทาง S4】สาย A:ไห่ตุ้ง - ซีตี

  สาย B:ซีตี - เอ๋าโจว

  เส้นทาง S5】สาย A:หยวูจู - โรงเรียนทหาร - ซินโจว - เซินจิ่ง

  สายB:เซินจิ่ง - ซินโจว

  เส้นทาง S6】สาย A:หวงซา - ฟางชุน

  สาย A:ฟางชุน  - ถนนหยุ่งซิง

  เส้นทาง S7】เทียนจื้อ - ฝ่างจือ

  เส้นทาง S8】เสิ่งจ่ง -จั้นเข่า

  เส้นทาง S9】ป๋ายเยี่ยนเขอ - ป๋ายเห้อตุ้ง

  เส้นทาง S10】หยวูจู - ฉางโจว

  เส้นทาง S11】กวางโจวทาวเวอร์ - ไห่ซินซา

  เส้นทาง S12】ฉางโจว - หยวูจู - ไห่ซินซา

  เส้นทาง S13】หนานผู่จิ่นซิ่ว - ป๋ายเยี่ยนเขอ - หวงซา

  เส้นทาง S14】สือไว๋ถัง - หวงซา - สือไว๋ถัง


  QQ截图20140801160743.png