เกี่ยวกับกวางโจว
  รถไฟใต้ดิน ให้บริการตลอดการท่องเที่ยวเมืองแพะ
  2017-11-06

  ในฐานะเป็นหนึ่งในวิธีการขนส่งที่สะดวกมากที่สุด ไปสู่ทุกทิศทางของกวางโจว ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 เส้นให้บริการ (สาย 1ถึงสาย 8 สายกวางโฝ สาย AMP )  ความยาวโดยรวม 308.7 กิโลเมตร 167 สถานี เพื่อให้เข้าถึงเครือข่ายข้ามการจราจรได้สูง ระยะเป็นอันดับที่ ๓ ภายในประเทศจีน และเป็นอันดับที่ ๑๐ ในโลก ความน่าเชื่อถือในการให้บริการเป็นอันดับที่ ๑

   

  ph1807-p02031.jpg


  รถไฟใต้ดินกวางโจวสนับสนุนการชำระเงินหลากหลายเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง หลายสถานีได้สร้างห้องน้ำ และห้องมารดา ภาษาประกาศอากาศมีภาษาจีนกลาง ภาษากวางตุ้งและภาษาอังกฤษ อาศัยบริการคมนาคมที่สะดวก เที่ยวเมืองกวางโจวให้ทั่ว so easy!