เกี่ยวกับกวางโจว
  รถไฟฟ้าแบบมีราง ประสบโรแมนติก 7.7 กิโลเมตร
  2017-11-06

  เส้นทางยาว 7.7 กิโลเมตร เริ่มต้นจากที่ป้ายว่านเซิ่งไว๋ ปลายทางคือป้ายกวางโจวทาวเวอร์ รวมมีป้ายทั้งหมด 11 ป้าย ล้วนเป็นป้ายบนพื้นดิน ได้แก่:กวางโจวทาวเวอร์  กวางโจวทาวเวอร์ตอนตะวันออก สะพานเล่เต๋อตอนใต้ พาถี หนานเฟิง ศูนย์นิทัศการตะวันตก ศูนย์นิทัศการกลาง ศูนย์นิทัศการตัวันออก สะพานพาโจวตอนใต้ เจดีย์พาโจว ว่านเซิ่งไว๋ ป้ายว่านเซิ่ไว๋เชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินสาย 4 และสาย 8 ป้ายกวางโจวทาวเวอร์เชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินสาย 3 และสาย APM ราคาต๋ว 2 หยวนต่อคน สามารถใช้บัตรหยางเฉิงทุง

   

  17392953720150824130342035.jpg


  รถไฟฟ้าแบบมีรางสามารถทำหน้าที่ท่องเที่ยว รถจะเดินทางจากกวางโจวทาวเวอร์ถึงศูนย์นิทัศการตัวันออกแนวตามพื้นที่สีเขียว ดอกไม้ต้นไม้ประกอบกับสิ่งก่อสร้างริมน้ำ  สวยงามมาก สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งกระจายตามแนวเส้นทาง นอกจากนี้ บริษัทรถไฟฟ้ายังจัดกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมครอบครัว อ่านหนังสือ วิทยาศาสตร์ยอดนิยม การส่งเสริมธุรกิจ ฯลฯ เพราะฉะนั้น เส้นทางรถไฟฟ้าเป็น “เส้นทางปรสบวัฒนธรรมพิเศษ” 


  PAT_1591_1.jpg