เกี่ยวกับกวางโจว
  【ร้านอาหารเก่าแก่】โรงแรมกวางโจว :ร้านอาหารร้านแรกภายใต้สำนวน “อาหารการกินอยู่กวางโจว”
  2017-11-06

  โรงแรมกวางโจวตั้งขึ้น พ.ศ. 2482 สำนักงานใหญ่อยู่ที่บรรจบถนนเหวินชางและถนนซ่างเซี่ยจิ่ว การประกอบกิจการขึ้นชื่อด้วยอาหารกวางตุ้ง จากช่วงเริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการยอมรับเป็น ร้านอาหารร้านแรกภายใต้สำนวน “อาหารการกินอยู่กวางโจว”


  3737207807836597446.jpeg


  347372760835333492.jpeg


  สำหรับด้านให้บริการอาหาร โรงแรมกวางโจวจำหน่ายขนมอร่อยเป็นพันชนิดตลอดปี ทั้งสีสัน รสชาติ รูปร่างและเครื่องรับรองดี โรงแรมกวางโจวได้รับเหรียญทองบ่อยครั้งมากไม่ว่าในการแข่งขันระดับชาติหรือระดับมณฑล โดยอาศัยพอาหารสไตล์กวางตุ้งและอาหารมีชื่อเสียงเป็นื้นฐาน โรงแรมได้ รับข้อดีจากอาหารทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อประดิษฐ์อาหารใหม่ อาหารที่มีชื่อเสียงมีดังนี้ “อีผิ่นเทียนเซียง” “กัญชาลูกสุกร” “กุ้งมังกรสามสี” “โรฮันหยกขาว” “ไก่เหวินชางกวางโจว” “ตีนเป็ดแช่เหล้า” เป็นต้น ขนมที่มีชื่อเสียงมีอยู่ “เอ๋อเจี่ยกั่วเฝิ่น” “เกี๊ยวปู” “ไข่ทาร์ตนมซาวาน” ฯลฯ 


  555497802935541659.jpeg