เกี่ยวกับกวางโจว
    หนังสือลัทธิม่าจู่
    2020-05-06

    ชายแดนระหว่างมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยนเป็นสถานที่แพร่กระจายที่สำคัญของลัทธิม่าจู่.ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ลัทธิม่าจู่เริ่มแพร่หลายในมณฑลกวางตุ้ง.วังเทียนโจวหรือศาลเจ้าม่าจู่ ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามชายฝั่งและหมู่เกาะของมณฑลกวางตุ้งเพื่อสักการะม่าจู่.ในวันที่ 23 มีนาคมตามปฏิทินจันทรคติทุก ๆ ปีซึ่งเป็นวันเกิดของมาจู่ ผู้คนจะหลั่งไหลไปที่วัดเทียนโจวเพื่อจุดธูปสักการะบูชาม่าจู่อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านหนานซาม่าจู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการแพร่กระจายของวัฒนธรรมม่าจู่ในมณฑลกวางตุ้ง.ความศรัทธาและการแพร่หลายของหนานซาม่าจู่ เกิดขึ้นจากการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นหนานซากับพื้นฐานของความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมประจำถื่นของหนานซา จนเป็นรากฐานเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างผู้ศรัทธาลัทธิม่าจู่ในฝูเจี้ยน, ไต้หวัน, กวางตุ้ง, ฮ่องกงและมาเก๊า.