เกี่ยวกับกวางโจว
    เทศกาลวันเกิดพระจักรพรรดิเหนือวัดเหรินเว่ย
    2020-04-10

    วัดเหรินเว่ยในเมืองหลี่วานถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งและเป็นวัดเต๋าที่อุทิศให้กับจักรพรรดิเหนือ.งานวันคล้ายวันเกิดของจักรพรรดิเหนือของวัดเหรินเว่ย จะจัดขึ้นในวันที่3เดือน3 ตามปฏิทินจันทรคติของแต่ละปี.ในช่วงงานวันเกิดจะมีการจัดพิธีต่าง ๆเช่นพิธีกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัด,นมัสการโช่วไคเหยียน,บริจาคเงินให้ศาลเจ้า,ขบวนพาเหรดเป่ยตี้ ฯลฯ.ในวันที่3เดือน3ตามปฏิทินจันทรคติ ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนชาวบ้านในหมู่บ้านผั้นถังและผู้ศรัทธาในเขตหลี่วาน จะเดินทางไปที่วัดเหรินเว่ย เพื่อแสดงความเคารพต่อจักรพรรดิเหนือ.ทีมเชิดสิงโตจะเดินทางไปที่วัด เหรินเว่ยตอนเช้าเพื่อทำพิธีนมัสการรูปปั้นของจักรพรรดิเหนือ จากนั้นชาวบ้านก็จะนำรูปปั้นของจักรพรรดิเหนือเดินแห่ไปตลอดทางเพื่อเฉลิมฉลอง.เทศกาลวันเกิดของจักรพรรดิเหนือผสมผสานประเพณีพื้นบ้านและความสนุกสนาน ,เพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้าย,ปัดเป่าภัยพิบัติ,ส่งต่อความปรารถนาดีด้วยการให้พร.แต่เนื่องจากการเติบโตของสังคมเมืองทำให้ หมู่บ้านผั้นถังเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้เทศกาลวันเกิดของจักรพรรดิเหนือตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญหายไป.