เกี่ยวกับกวางโจว
    หงเชิ้งต้าน
    2020-03-27

    ตู่หัวหงเชิ้งต้านที่รู้จักกันในนาม“วันเกิดเสี่ยวโปโล”,ตามบันทึก“ตู่หัวปู๋ซ่าซิ๋งเซียง”. วัดโบราณ หงเชิ้งในหมู่บ้านถู่หัว อำเภอไห่จู ถูกสร้างขึ้นในสมัยหย่งเล่อ ในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นวัดโบราณที่อุทิศให้กับท่าน เฉิงหงแห่งหนานไห่ มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี.นับตั้งแต่การสร้างวัดโบราณเสร็จเป็นต้นมา ในวันที่9ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี,ชาวบ้านจัดงานเฉลิมฉลอง หงเชิ้งต้านอย่างยิ่งใหญ่.โดยมีวัดหงเชิ้ง เป็นศูนย์กลาง หมู่บ้านถู่หัว เป็นสถานที่จัดงาน,รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงทั้ง ซิงเซียงเฉียน,ซิงเซียงและถัดจากซิงเซียงอีก3แห่ง มารวมขบวนพาเหรดอาหารและงานเทศกาลพื้นบ้าน ทุก ๆ ปีจะมีผู้คนนับหมื่นเข้าร่วมซึ่งมีชีวิตชีวาและสนุกสนานมาก.มีพิธีกรรม,การเชิดสิงโต,การเชิดมังกร,เทศกาลอาหาร,พิธีเผาและกิจกรรมพิธีการอื่น ๆ มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดของหลิงหนาน.