เกี่ยวกับกวางโจว
    เทศกาลโคมไฟฮัวตู
    2020-03-13

    เทศกาลโคมไฟในฮัวตูโดยทั่วไปจะจัดขึ้นรอบเทศกาลโคมไฟ”ฉลองเชียนสุ่ย”มี5รูปแบบได้แก่,โคมไฟลอยน้ำ โคมไฟสรรเสริญ, โคมไฟรูปร่าง, โคมไฟประดับตามทางและอื่น ๆ ซึ่งแสดงโดยหมู่บ้านสุยโข่ว เมืองเตี้ยนเปี่ยว.ในตอนเย็นของวันที่ 15 ของเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ โคมไฟจะถูกแขวนไว้ที่ประตูของบ้านเรือนทุกแห่งรวมถึงวัดและวัดบรรพบุรุษที่มีรูปทรงและสีสันที่แตกต่างกัน.เมื่อสร้างโคมไฟแต่ละดวงจะได้รับชื่อมงคลเช่น โคมไฟกวนอิม,โคมอู่ฝูหลินเหมิ่น,โคมไฟฝูซิงเกาจ้าว มาพร้อมกับบทกวี ภาพวาดสีน้ำมันมงคล คำว่า“แสง”เปรียบเสมือน“ความรุ่งเรือง” การลอยโคม “แสง”เหมือนการจะได้รับ“ความรุ่งเรือง” ซึ่งหมายความว่าเจ้าของโคมไฟจะสร้างโชคลาภและครอบครัวของเขาจะรุ่งเรือง.หลังจากที่แสงถูกจุดแล้ว โคมไฟก็ถูกนำออกไปให้ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน เพื่อถือตะเกียงที่หลากหลายเดินไปในบ้านและถนนในหมู่บ้าน.โดยอวยพรผ่านเทศกาลโคมไฟที่มีชีวิตชีวาให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองและความสุขในชีวิต.