• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Português Español Italiano русский язык Deutsch اللغة العربية Français ภาษาไทย 한국어 日本語 English 中文站
เกี่ยวกับกวางโจว
กวางโจว กวางโจวยังเป็นที่รู้จักด้วยชื่อ“เมืองแห่งดอกไม้”และ“เมืองแพะ”ชื่อย่อ“ฮุ่ย”เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นกรุงวัฒนธรรมมีชื่อเสียงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็น 2200 กว่าปีนอกจากนั้นยังเป็นมหานครนานาชาติศูนย์การค้าระหว่างประเทศศูนย์รวมการขนส่งระหว่างประเทศกวางโจวเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมสายเก่าเป็นสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศแห่งแรกที่เปิเผยต่อโลกภายนอกของประเทศจีนจึงขึ้นชื่อด้วย“เมืองการค้าพันปี”...เพิ่มเติม>>